Elde Çıkan Tümör Çeşitleri

 1. Deriden Çıkan Tümörler

Selim tümörler: Keratoakantoma, skuamöz hücreli kanserle karışabilen, ortasında kolayca çıkarılabilen keratin tıkacı bulunan krater şeklinde bir deri tümörüdür. Ayrıca siğil, aktinik, seboreik keratoz ve inklüzyon kisti de selim tümörler arasındadır.elde çıkan tümörler, el tümörü çeşitleri, el tümörü tedavileri
Habis tümörler: Skuamöz hücreli karsinom eldeki malignitelerin %70- 90’ını oluşturur. Çoğu keratoz zemininde gelişir. 60-70 yaşlarında, erkeklerde ve güneşli bölgelerde yaşayanlarda sık görülür. Lezyon tipik olarak el sırtında gelişir. Olguların %5-%15 kadarında bölgesel lenf bezi metastazı vardır. Lezyon alttaki dokulara yayılmamışsa 2 cm sağlam çevresi ile eksizyonu yeterlidir. Derine yayılan lezyonlarda geniş enblok rezeksiyon,kemiğe yayılan olgularda ise amputasyon önerilir. Bazen bölgesel lenfadenektomi gerekebilir. Bazal hücreli karsinom, skuamöz hücreli karsinomdan daha az görülür ve daha az agresiftir. Lokal yayılabilir, fakat metastaz nadirdir. Çevresinden lcm’lik sağlam kısmın birlikte çıkarılması yeterli tedavi sağlar. Nüks oranı %5’den azdır. Bowen hastalığı, derinin intraepidermal skuamöz hücreli karsinomu (in situ karsinomu)’dur. Malign melanom, çok habis bir deri tümörü olup lezyonun klinik tipi, derinliği, yeri, satellit mevcudiyeti ve bölgesel lenf tutulmasına göre tedavi planlanır. Tırnak altında pigmentasyon artışı ile karakterize subungual malign melanom da elde karşılaşılan bir malign melanom türüdür.

 1. Bağ Dokusundan Çıkan Tümörler
  Selim tümörler:Higroma (Ganglia), en sık görülen el tümörü olup genellikle el bileği dorsalinde ortaya çıkar. Sinovyal dejenerasyon, sinovyal herniasyon, konnektif doku proliferasyonu veya sinovyal doku kalıntılarından çıktığı düşünülmektedir. Tedavi, kistin tüm kılıfıyla çıkarılmasıdır. Nüks oranı yüksektir. Dev hücreli tendon tümörü, elin ikinci sıklıkta görülen, genellikle ağrısız ve yavaş büyüyen tümörüdür. Histolojik olarak multipl dev hücreler içerir ve etyolojisi bilinmemektedir. Enkapsüle olan bu tümörler dikkatli bir şekilde çıkarılmalıdır. Nüks oranı yüksektir. Ayrıca ekstensör kılıf kisti, müköz kist, fibroma, piyojenik granülom, lipoma ve fibröz histiyositoma görülür.
  Habis tümörler:rabdomiyosarkoma, sinovyal sarkom, epiteloid sarkom, malign fibröz histiyositoma, dermatofibrosarkoma protuberans, fibrosarkom ve liposarkomdur.
 2. Vasküler Dokudan Çıkan Tümörler
  Selim tümörler:Hamangiom, deride lokalize, kolay tanınan hamartomlardır. Kapiller, kavemöz ve mikst tipleri vardır. Arterio-venöz fistül, konjenital veya travmatik olabilir. Cerrahi tedavileri anjiyografiyi takiben yapılmalıdır. Glomus tümörü, nöromyoarteryel kanal sisteminin çok şiddetli ağrılı, basınca ve soğuğa çok hassas bir tümörüdür. Genellikle subungual yerleşim gösterir. Bir cm çapından küçük, kırmızı-mor renkte ve bazen gözle görülmeyen bir lezyondur. Eksizyonel biopsi yeterli tedavi sağlar. Diğer selim lezyonlar lenfatik malformasyon ve vasküler malformasyonlardır.
  Habis tümörler:Çok nadirdir. Kaynak aldıkları hücrelere göre tanımlanırlar: Hemanjiyoendotelyoma, hemanjiyoperisitoma, lenfanjiyosarkom, kaposi sarkomu. Kaposi sarkomu erkeklerde daha sık görülür. 40 yaşın üstünde nodi’ıler, lokal agressif ve yaygın olmak üzere üç tipi vardır. AİDS ile ilişkisi yönünden
  önemlidir.
 3. Nöral Dokudan Çıkan Tümörler
  Nörinom (nörilemmoma, schwannoma) ve nörofibroma selim tümörlerdir. Malign nörilemmoma metastaz da yapabilir.
 4. Kemik Dokudan Çıkan Tümörler
  Selim tümörler:Enkondrom, elin primer tümörleri arasında en sık görülenidir. Her iki cinste eşit orandadır. 20-40 yaşlarında sık görülür, %70’i proksimal falanksda, %20’den fazlası ise metakarplarda görülür. Patolojik kırığa ve ağrıya sebep olabilir. Radyolojik görünüm karakteristik olup tedavi küretaj ve kemik grefti ile rekonstrüksiyondur. Çok nadiren kondrosarkoma dönüşebilir. Osteid osteoma, nadirdir. Daha çok gece ağrılarına sebep olur ve ağrı aspirine cevap verir. Radyolojik olarak radyolusan nidus alanını çevreleyen kortikal skleroz bölgesi mevcuttur. Tedavi nidus’un tam olarak eksizyonunu içerir. Ayrıca soliter kemik kisti, anevrizmal kemik kisti ve kemiğin dev hücreli tümörü görülür.
  Habis tümörler:Osteojenik sarkom, çok nadir olup en sık birinci ve ikinci dekadlarda görülür. Ağrı ve şişlik en belirgin bulgulardır. Röntgende sklerotik, destriiktif ve ekspanse bir lezyon şeklindedir. Ray amputasyon ve adjuvant kemoterapi seçkin tedavidir. Kondrosarkom, çok nadirdir. Genellikle 40 yaş üstünde görülür. Geniş lokal eksizyon yapılır. Kemoterapi çok etkili değildir. Ewing sarkomu da nadirdir. Genç yaşlarda görülür. Lokal şişlik, kızarıklık, ağrı ve ateş, lökositoz, sedimantasyon artışı gibi infeksiyona benzer belirtiler verebilir. Röntgende medullar destıliksiyon ve “soğan zarı” görünümündeki kortikal periost reaksiyonu
  tipiktir. Daha çok metakarplarda yerleşir. Tümör radyosensitiftir ve kemoterapiye de oldukça iyi cevap verir. Bununda beraber elde insizyonel biopsi ile teşhis konduktan sonra geniş en blok rezeksiyon veya ray amputasyon seçkin tedavidir.
 5. Elin Metastatik Tümörleri
  Elde en sık metastaz yapan primer tümörler; meme, akciğer ve böbrek orijinlidir. Fakat bütün habis tümörler metastaz yapabilirler. Distal falanks en sık metastaz görülen lokalizasyondur. Klinik görünüm genellikle bir infeksiyonu andırır. Lezyon, esas hastalığın terminal döneminde ortaya çıktığı için hastaların yaşam süresi 6 ay gibi oldukça kısadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir